Knihovnikům Kvalitnější Konference

1. Smysl konference

Ročně se na území České republiky konají desítky konferencí, seminářů či porad. Účast na těchto akcích se stává spíše společenskou událostí a výletem pro širokou knihovnickou obec ze všech koutů republiky, nežli místem výměny znalostí a podnětných diskuzí.

Knihovnické konference by měly začít sloužit svému pravému účelu. Profesionálnímu sdílení kvalitních a odborných informací, kolektivnímu promýšlení problémů oboru, vyznačování trendů do budoucích let.

Spousta akcí je pořádána pouze ze setrvačnosti a o jejich účelu, případně obsahu a zaměření by se mělo začít diskutovat. 

Na druhou stranu vzniká málo odborných konferencí a seminářů, které by se zaměřily na úzce specializovaná a potřebná témata, která budou podporovat růst expertů a odborníků na specifickou oblast a povedou k novým myšlenkám a inovativním přístupům.

Začněme konference hodnotit a získávat o jejich průběhu zpětnou vazbu, ať můžeme oddělit zrno od plev.  

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode