Knihovnikům Kvalitnější Konference

2. Organizace konference

Zázemí konference má přispívat k podněcující a přívětivé atmosféře. Přípravu zázemí je třeba chystat se zvážením vhodného uspořádání prostředí a podpůrných prostředků s ohledem na jejich užitečnost (vhodné uspořádání židlí, místa pro přednášející, projekční techniky apod.). 

Organizátoři čtou všechny příspěvky před vydáním a zvažují jejich relevanci k tématu konference.

Občerstvení během konference je bezpochyby potřebné. Není však středobodem celého setkání. Peníze na konferenci lze využít i jinak a lépe.

O konferenci je třeba odbornou veřejnost informovat s dostatečným předstihem a využít pro to širokou řadu komunikačních kanálů. Nespoléhejme na to, že si nás ti, které konference zajímá, najdou sami nebo že sepíší odborný příspěvek během pár dnů. 

Peníze vložené do propagace a především distribuce výsledků z konference nejsou promrhanou investicí. Lepší než výběr z mnoha druhů chlebíčků je spokojený čtenář odborného sborníku.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode