Knihovnikům Kvalitnější Konference

Manifest KKK

1. Smysl konference

Ročně se na území České republiky konají desítky konferencí, seminářů či porad. Účast na těchto akcích se stává spíše společenskou událostí a výletem pro širokou knihovnickou obec ze všech koutů republiky, nežli místem výměny znalostí a podnětných diskuzí. Knihovnické konference by měly...

2. Organizace konference

Zázemí konference má přispívat k podněcující a přívětivé atmosféře. Přípravu zázemí je třeba chystat se zvážením vhodného uspořádání prostředí a podpůrných prostředků s ohledem na jejich užitečnost (vhodné uspořádání židlí, místa pro přednášející, projekční techniky apod.).  Organizátoři čtou...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode